Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Правни услуги

Регистрация и пререгистрация на Едноличен търговец (ЕТ)

Регистрация и пререгистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност ( ЕООД)

Регистрация и пререгистрация на Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Регистрация и пререгистрация на клонове на чуждестранни и местни търговци

Регистрация и пререгистрация на Юридически лица с нестопанска цел

Регистрация в инспекция по труда

Регистрация по Закона за защита на личните данни
 
 
Информация
arrow Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение още