Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Регистрация по закона за ДДС

Изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.

Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС.


 
 
Информация
arrow Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение още