Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Регистрация по закона за ДДС

Изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.

Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС.


 
 
Информация
arrow Годишно приключване - Изготвяне на Годишен счетоводен отчет в съответствие с Българското законодателство съдържащ - Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и Приложения, и представянето му в НСС още