Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Регистрация по закона за ДДС

Изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.

Представителство и защита по време на последстващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС.


 
 
Информация
arrow Текущо абонаментно счетоводно обслужване - Текущо осчетоводяване и съхранение на първичните документи и следене на икономическите процеси във фирмата още