Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Цени

     Месечните такси се формират според обема на извършваната дейност, измерван на база на обработени документи, брой на персонала, административни услуги, часове за консултации и други параметри.

     За да отправим към вас конкретна оферта за месечна такса е необходимо да се запознаем най-общо с документооборота и дейността на фирмата, както и със специфичните ви изисквания.

     Заплащането се договаря след запознаване с документацията на клиента.
Услугата се извършва в офиса на счетоводна къща ”Финанс Консулт” от квалифицирани специалисти в областта на счетоводството. 
 
Информация
arrow Текущо абонаментно счетоводно обслужване - Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност още