Финанс Консулт Къмпъни

счетоводни услуги
данъчни и финансови консултации
 
Почасови консултации

     Услугата се извършва в офиса на счетоводна къща „ФИНАНС КОНСУЛТ” ООД с обхват по всички въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово-правното законодателство. По желание на клиента предлагаме и изготвянето на писмени становища. 
 
Информация
arrow Текущо абонаментно счетоводно обслужване - Текущо осчетоводяване и съхранение на първичните документи и следене на икономическите процеси във фирмата още